Sustainability

Solucións de produtos sostibles

Deseñando produtos e procesos pensando nas persoas e no planeta.

A subministración de materiais sostibles é unha das principais prioridades para Micen, os nosos clientes e os nosos grupos de interese.

A medida que medran as preocupacións sobre os recursos non renovables e os impactos ambientais, entendemos que o abastecemento de materiais sostibles é o máis importante para os clientes e outras partes interesadas. Para abordar mellor esta área clave, establecemos un equipo dedicado á sustentabilidade do produto dentro da Organización para a Excelencia na Innovación de Micen.

Micen asóciase con organizacións con ideas afíns para reforzar o noso compromiso de coidar o noso planeta e reducir o noso impacto ambiental, sobre todo no que se refire á reciclaxe, a redución de residuos de plástico e a promoción dunha economía de plásticos máis circular.

2.Sustainable product Solutions

Solucións de produtos sostibles